Chi tiết Khởi nghĩa Phùng Hưng .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khởi nghĩa Phùng Hưng (776 - 791)

Khởi nghĩa Phùng Hưng

Diễn biễn lịch sử

Dưới sự thống trị của nhà Đường, nhân dân ta phải chịu nhiều cực khổ, nhà Đường đặt ra nhiều loại thuế như thuế muối, thuế sắt, thuế đay, gai, tơ lụa...Hàng năm dân ta phải cống nạp những sản vật quý hiếm như ngọc trai, ngà voi, sừng tê, đồi mồi, trầm hương, vàng, bạc...Căm ghét chính sách thống trị của quan lại nhà Đường, và nhân lòng căm phẫn của nhân dân, lợi dụng khi quân lính ở Tống Bình nổi loạn, Phùng Hưng đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ chống chính quyền đô hộ nhà Đường.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn
vietnamdefence.com
tet.vinhphuc.gov.vn

Nhân vật liên quan

Phùng Hưng (761 - 802)

Phùng Hưng xuất thân từ dòng dõi cự tộc lâu đời ở đất Đường Lâm, nay là xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội. Ông là cháu 7 đời của Phùng Tói Cái, quan lang Đường Lâm. Cha của Phùng Hưng là Phùng Hạp Khanh, một người hiền tài đức...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết