Advertisement

Chi tiết Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (1740 - 1751)

Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương

Diễn biễn lịch sử

Khởi nghĩa Nguyễn Danh Phương (hay còn gọi là quận Hẻo) là một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài lớn vào giữa thế kỷ 18. Cuộc khởi nghĩa lấy núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) làm căn cứ và lan ra các trấn Sơn Tây, Tuyên Quang.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
vi.wikipedia.org
vietnamdefence.com

Địa điểm liên quan

Đàng Ngoài

Đàng Ngoài hay Bắc Hà, là tên gọi bắt nguồn từ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh vào thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18, chỉ phần lãnh thổ nước Đại Việt từ sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) trở ra Bắc. Tên gọi Đàng Ngoài được dùng để chỉ vùng kiểm...

Nhân vật liên quan

Nguyễn Danh Phương (? - 1751)

Nguyễn Danh Phương hay còn gọi Quận Hẻo, là thủ lĩnh một cuộc khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài lớn vào giữa thế kỷ 18. Ông tên thật là Nguyễn Danh Ngũ, người làng Tiên Sơn, huyện Yên Lạc, trấn Sơn Tây – nay thuộc Phố Tiên, Phường Hội Hợp,...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12
Advertisement