Diễn biến lịch sử

Khoảng cuối những năm 10 của thế kỉ VIII, Mai Thúc Loan kêu gọi những người dân phu đã cùng ông phải đi gánh vải quả nộp cống cho chính quyền nhà Đường nổi dậy khởi nghĩa. Được nhân dân khắp vùng Thanh, Nghệ Tĩnh hưởng ứng, nghĩa quân trở nên đông đảo, mạnh mẽ.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.

www.lichsuvietnam.vn

vov.vn

vietnamdefence.com

khoalichsu.edu.vn

mactrieu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *