Chi tiết Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khởi nghĩa Lý Bí bùng nổ (542 )

Lược đồ khởi nghĩa Lý Bí

Diễn biễn lịch sử

Đầu thế kỉ VI, nhà Lương đô hộ Giao Châu. Thứ sử Giao Châu là Tiêu Tư đã đặt ra hàng trăm thứ thuế làm cho nhân dân hết sức cơ cực, lầm than. Lý Bí nhân lòng oán giận của dân, đã liên kết với hào kiệt các châu thuộc miền đất nước ta cùng nổi dậy chống Lương. Triệu Túc là thủ lĩnh đất Chu Diên, Phạm Tu là một tướng tài người làng Thanh Liệt (Thanh Trì, Hà Nội) đã sớm đến với cuộc khởi nghĩa. Tháng giêng năm 542, cuộc khởi nghĩa toàn dân do Lý Bí lãnh đạo đã bùng nổ.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
lichsuvietnam.vn
quocphong.tuvantuyensinh.vn
vi.wikipedia.org

Nhân vật liên quan

Lý Nam Đế (503 - 548)

Lý Nam Đế là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam, ông tên thật là Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình (mạn bắc Sơn tây). Tổ tiên của ông là người Trung...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết