Advertisement

Chi tiết Khởi nghĩa Hoàng Công Chất .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khởi nghĩa Hoàng Công Chất (1739 - 1769)

Khởi nghĩa Hoàng Công Chất

Diễn biễn lịch sử

Vào giữa thế kỉ XVIII, chính quyền Đàng Ngoài suy sụp. Vua Lê chỉ còn là cái bóng mờ trong cung cấm. Phủ chúa quanh năm hội hè, phung phí tiền của. Quan lại, binh lính hoành hành, đục khoét nhân dân. Ruộng đất của nông dân bị địa chủ, quan lại lấn chiếm. Sản xuất nông nghiệp bị đình đốn. Hạn lụt, mất mùa liên tiếp xảy ra. Các đê sông Hồng, sông Mã nhiều năm bị vỡ. Hàng chục huyện bị ngập, nhà cửa trôi dạt. Nhà nước đánh thuế rất nặng, cuộc sống nhân dân vô cùng lầm than đã đẩy người nông dân vùng lên chống lại chính quyền. Khởi nghĩa Hoàng Công Chất cũng là cuộc khởi nghĩa diễn ra trong giai đoạn này.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt nam
mactoc.com
vietnamdefence.com

Địa điểm liên quan

Đàng Ngoài

Đàng Ngoài hay Bắc Hà, là tên gọi bắt nguồn từ thời Trịnh-Nguyễn phân tranh vào thế kỷ 17 đến cuối thế kỷ 18, chỉ phần lãnh thổ nước Đại Việt từ sông Gianh (tỉnh Quảng Bình) trở ra Bắc. Tên gọi Đàng Ngoài được dùng để chỉ vùng kiểm...

Nhân vật liên quan

Hoàng Công Chất (1706 - 1769)

Hoàng Công Chất tên là Hoàng Công Thư, xuất thân trong một gia đình nghèo (gốc họ Mạc) người làng Hoàng Xá, huyện Thư trì, trấn Nam sơn hạ, nay thuộc xã Nguyên Xá, huyện Vũ thư, tỉnh Thái Bình. Ông là một lãnh tụ nông dân kiệt xuất, dựng...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết