Advertisement

Chi tiết Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Sài Gòn (1945 )

Giành chính quyền ở Sài Gòn ngày 25.8.1945.

Diễn biễn lịch sử

Tại Sài Gòn, tối 20-8, Việt Minh đã tổ chức mít tinh trong thành phố kêu gọi khởi nghĩa. Ngày 24-8, nhiều cuộc biểu tình, tuần hành của quần chúng cách mạng đã diễn ra trên các đường phố. Đêm 24-8, nhiều công sở bị lực lượng cách mạng chiếm đóng. Sáng 25-8, lực lượng cách mạng làm chủ hòan toàn thành phố. Khởi nghĩa kết thúc bằng cuộc biểu tình khổng lồ của một triệu quần chúng chào mừng Ủy ban Hành chính lâm thời Nam Bộ, do Trần Văn Giàu làm Chủ tịch, ra mắt.

Địa điểm liên quan

Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh ban đầu được gọi là Prey Nokor, thành phố sau đó hình thành nhờ công cuộc khai phá miền Nam của nhà Nguyễn. Năm 1698, theo lệnh Chúa Nguyễn, Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam kinh lược lập ra phủ Gia Định để cai quản vùng...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_10
Advertisement