Diễn biễn lịch sử

Khởi nghĩa của Trương Định là cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nam Kỳ do Trương Định lãnh đạo, lấy Gò Công làm căn cứ, địa bàn hoạt động rộng. Người anh hùng Trương Định với trí dũng song toàn, từ đất Gò Công đã thu hút được nhiều anh tài như Đỗ Quang, Đỗ Trình Thoại, u Dương Lân, Nguyễn Thông… nghĩa quân của Trương Định ngày càng đông và uy thế lan rộng khắp các vùng từ Tân An, Mỹ Tho, Gò Công xuống Đồng Tháp Mười… Suốt những năm từ 1861 đến cuối 1864, nghĩa quân ông chiến đấu anh dũng và giành được nhiều thắng lợi. Tuy nhiên, do kẻ thù với vũ khí hiện đại, cuộc khởi nghĩa của Trương Định cũng nhanh chóng bị dập tắt.

Tài liệu tham khảo

www.tiengiang.gov.vn
vi.wikipedia.org
baotanglichsu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *