Advertisement

Chi tiết Khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp ở An Giang .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khởi nghĩa Bảy Thưa chống Pháp ở An Giang (1867 - 1873)

Tượng Đức Chánh Quản Cơ Trần Văn Thành

Diễn biễn lịch sử

Khởi nghĩa Bảy Thưa (1867 - 1873) tại An Giang là cuộc kháng Pháp của nhân dân Nam kỳ do Chánh Quản cơ Trần Văn Thành làm thủ lĩnh. Sau khi quân Pháp tiến hành chiếm đóng các đồn thành ở Nam Kỳ từ Đà Nẵng đến Đại đồn Chí Hòa, Vĩnh Long... để cứu nguy nước nhà, Trần Văn Thành tự tổ chức dân binh đắp cản ở quê nhà (Cồn Nhỏ) để ngăn quân Pháp, đồng thời mang quân qua phía Rạch Giá, hỗ trợ cuộc khởi nghĩa Nguyễn Trung Trực. Cuộc cản phá thất bại, Nguyễn Trung Trực bị đánh thua rút quân ra Hòn Chông (nay thuộc Kiên Lương), còn Trần Văn Thành thì dẫn lực lượng của mình vào Láng Linh dựng trại, khẩn hoang làm ruộng, luyện quân và rèn đúc vũ khí...để chuẩn bị làm cuộc đánh đuổi ngoại xâm. Bảy Thưa đã trở thành một chiến khu có tổ chức. Chánh Quản cơ Trần Văn Thành đã lợi dụng địa hình hiểm trở của vùng trũng Láng Linh hoạt động chống Pháp suốt từ năm 1867-1873, gây cho thực dân Pháp nhiều thiệt hại và bất an.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

An Giang

An Giang là tỉnh có dân số đông nhất và diện tích đứng thứ 4 (sau tỉnh Kiên Giang, tỉnh Cà Mau và tỉnh Long An) ở đồng bằng sông Cửu Long, thuộc miền Nam Việt Nam. Một phần của An Giang nằm trong tứ giác Long Xuyên. Tháng 7/2013,...

Nhân vật liên quan

Trần Văn Thành (1818 - 1873)

Chánh Quản cơ Trần Văn Thành sinh năm 1818 trong một gia đình nông dân tại ấp Bình Phú (Cồn Nhỏ), làng Bình Thạnh Đông, quận Châu Phú Hạ, tỉnh Châu Đốc (nay là xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang). Năm 1840, Trần Văn Thành tham gia...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết