Chi tiết Khởi nghĩa Bắc Sơn .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Khởi nghĩa Bắc Sơn (1940 )

Khởi nghĩa Bắc Sơn

Diễn biễn lịch sử

Ngày 22 tháng 9 năm 1940, quân Nhật đánh vào Lạng Sơn, quân đội Pháp trên đường thua chạy đã rút lui qua châu Bắc Sơn. Nhân cơ hội đó, Đảng bộ Bắc Sơn thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo người dân nổi dậy tước khí giới của tàn quân Pháp để tự vũ trang cho mình, giải tán chính quyền địch, thành lập chính quyền cách mạng.

Địa điểm liên quan

Bắc Sơn

Bắc Sơn nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lạng Sơn, với diện tích khoảng 700km2, phía Đông giáp huyện văn quán, phía Tây giáp huyện Võ Nhai, phía Nam giáp huyện Hữu Lũng và phía Bắc giáp huyện Bình Gia....

Nhân vật liên quan

Trần Đăng Ninh (1910 - 1955)

Trần Đăng Ninh sinh năm 1910, tên thật là Nguyễn Tuấn Đáng, quê tại thôn Quảng nguyên, xã Quảng Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông (nay là thành phố Hà Nội). Ông là nhà hoạt động cách mạng và quân sự, Chủ nhiệm đầu tiên của Ủy ban...

Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_12