Advertisement

Chi tiết Khoảng 2500 năm trước - Có văn hóa Sa Huỳnh thuộc sơ kỳ đồ sắt .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khoảng 2500 năm trước - Có văn hóa Sa Huỳnh thuộc sơ kỳ đồ sắt (-2500 )

Lọ gốm cách nay 2.500-2.000 năm

Diễn biễn lịch sử

Văn hóa Sa Huỳnh là một nền văn hóa được xác định ở vào khoảng năm 1000 TCN đến cuối thế kỷ thứ 2. Nền văn hóa Sa Huỳnh là một trong ba cái nôi cổ xưa về văn minh trên lãnh thổ Việt Nam, cùng với: Văn hóa Đông Sơn, Văn hóa Óc Eo, tạo thành tam giác văn hóa của Việt Nam.

Địa điểm liên quan

Nam Trung Bộ

Duyên hải Nam Trung bộ có vị trí địa lý thuận lợi, gần TP. Hồ Chí Minh và khu tam giác kinh tế trọng điểm miền Đông Nam Bộ; là cửa ngõ của Tây Nguyên. Đặc điểm chung của các tỉnh trong khu vực này là lưng dựa vào dãy...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết