Khoảng 14 vạn năm trước: Phát hiện răng người vượn ở hang Thẩm Ồm (Quỳ Châu, Nghệ An) (-14000 )

Diễn biễn lịch sử

Ở hang Thẩm Ồm (Quỳ Châu, Nghệ An) có răng người vượn cùng với xương và răng của các động vật thuộc thế Cánh tân như voi răng kiếm, gấu tre, đười ươi lùn… Ở đây cũng đã tìm thấy răng vượn khổng lồ.

Răng người ở Thẩm Ồm vừa có những đặc điểm của người vượn đi thẳng muộn, vừa có những đặc điểm của Người vượn hiện đại (Homo sapiens).

Tài liệu tham khảo

www.trungtamgiasuhanoigioi.edu.vn
khachsannoibai.com
www.truongthptnguyentraithuongtin.vn
www.bachkhoatrithuc.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *