Advertisement

Chi tiết Khoảng 10 vạn năm trước: Có sự sinh sống của Người khôn ngoan đầu tiên ở Việt Nam .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Khoảng 10 vạn năm trước: Có sự sinh sống của Người khôn ngoan đầu tiên ở Việt Nam (-100000 )

Diễn biễn lịch sử

Ở hang Hùm (Lục Yên, Yên Bái), ở hang Thung Lang (Ninh Bình), ở hang Quyết (Tuyên Hóa, Quảng Bình), hang Kéo Lèng (Bình Gia, Lạng Sơn) có sự sinh sống của Người khôn ngoan (Homo sapiens sapiens) đầu tiên ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Yên Bái

Yên Bái là một tỉnh được thành lập năm 1900, thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam, nằm ở vùng Tây Bắc tiếp giáp với Đông Bắc. Phía đông bắc giáp hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, phía đông nam giáp tỉnh Phú Thọ, phía...

Ninh Bình

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cửa ngõ cực nam miền Bắc và khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Việt Nam. Theo quy hoạch xây dựng phát triển kinh tế thì tỉnh này thuộc vùng duyên hải Bắc Bộ. Mặc dù được xếp vào khu vực đồng bằng Bắc...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết