Diễn biễn lịch sử

Vào cuối thế kỉ III TCN – đời vua Hùng thứ 18, đất nước Văn Lang không còn bình yên nữa. “vua không lo sửa sang võ bị chỉ ham chơi, ăn uống, lụt lội xảy ra, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó ở phương Bắc nhà Tần thống nhất Trung Nguyên. Năm 218 TCN, vua Tần sai quân đánh xuống phương Nam để mở rộng bờ cõi. Sau 4 năm chinh chiến, quân Tần đánh xuống Bắc Văn Lang nơi người Lạc Việt và Tây u đang sinh sống. Cuộc kháng chiến bùng nổ, thủ lĩnh Tây u bị giết. Người Việt trốn vào rừng và tôn một người tuấn kiệt là Thục Phán lên làm tướng. Cuộc chiến đấu kiên cường của cư dân Tây u-Lạc Việt đã đại phá quân Tần, giết Hiệu úy Đồ Thư. Nhà Tần phải bãi binh.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam.
www.lichsuvietnam.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *