Diễn biễn lịch sử

Năm 917, Khúc Hạo mất, Khúc Thừa Mĩ lên thay. Tiếp tục sự nghiệp của cha, Khúc Thừa Mĩ đã cử quân sang thần phục nhà Hậu Lương và được vua Lương phong chức Tiết độ sứ. Viện cớ này, năm 930, quân Nam Hán đánh sang nước ta. Khúc Thừa Mĩ chống cự không nổi bị bắt đem về Quảng Châu. Nhà Nam Hán nhân đó cử Lý Tiến làm Thứ sử Giao Châu, đặt cơ quan đô hộ ở Tống Bình (Hà Nội). Năm 931, một tướng cũ của Khúc Hạo là Dương Đình Nghệ được tin đã kéo quân từ Thanh Hoá ra Bắc, bao vây thành Tống Bình.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 6, NXB giáo dục Việt Nam
ldsgk.net
quocphong.tuvantuyensinh.vn
lamhongs.wordpress.com
suhoc.forumotion.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *