Advertisement

Chi tiết HRiver đánh thành Hà Nội lần thứ hai, Hoàng Diệu tuẫn tiết .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

HRiver đánh thành Hà Nội lần thứ hai, Hoàng Diệu tuẫn tiết (1882 )

Quân Pháp đánh thành Hà Nội

Diễn biễn lịch sử

Năm 1873, sau khi chiếm được Nam Bộ, Pháp chuẩn bị tiến ra Bắc Bộ. Vua Tự Đức giao phó cho Hoàng Diệu làm Tổng đốc Hà Ninh, năm 1880. Ngay khi tới Hà Nội Hoàng Diệu đã chú tâm tới việc xây dựng thành lũy chuẩn bị lực lượng để chống Pháp.

Địa điểm liên quan

Hà Nội

Dải đất nay là Hà Nội có dân cư từ vài ngàn năm trước nhưng cái tên gọi Hà Nội thì chỉ có từ năm 1831. Từ năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La, đổi gọi thành này là kinh đô Thăng Long. Kinh đô...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết