Diễn biễn lịch sử

Đầu năm 1285, vua Trần mở Hội Nghị Diên Hồng, mời các bậc phụ lão có uy tín trong cả nước về Thăng Long họp để bàn cách đánh giặc. Trong hội nghị diên hồng, khi vua hỏi cáh đánh giặc, “các phụ lão đều nói là nên đánh, muôn người cùng lời như một”.

Tài liệu tham khảo

SGK lớp 7, 2014 tr 58
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *