Diễn biễn lịch sử

Hiệp ước Quý Mùi hay còn gọi là Hiệp ước Harmand được ký kết vào ngày 25 tháng 8 năm 1883 tại kinh đô Huế giữa đại diện của Pháp là Harmand – Tổng ủy, đại diện ngoại giao cho nước Cộng hòa Pháp và đại điện của triều Nguyễn là Trần Đình Túc – Hiệp biện Đại học sĩ (Trưởng đoàn), Nguyễn Trọng Hợp – Thượng thư bộ lại (Phó đoàn). Hiệp ước có tất cả 27 điều khoản với nội dung chính là xác lập quyền bảo hộ lâu dài của Pháp trên toàn bộ Việt Nam. Hiệp ước này chính thức đánh dấu thời kỳ, 1883-1945, toàn bộ Việt Nam trở thành thuộc địa của Thực dân Pháp (thời Pháp thuộc).

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

daitudien.net

vi.wikisource.org

www.bachkhoatrithuc.vn

baotanglichsu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *