Advertisement

Chi tiết Dương Đình Nghệ đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Dương Đình Nghệ đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến (931 )

Diễn biễn lịch sử

Năm 931, Dương Đình Nghệ được sự ủng hộ của nhân dân và hào kiệt các địa phương như Ngô Quyền, Đinh Công Trứ v.v… vượt rừng núi, từ Thanh Hóa tiến quân ra Giao Châu, bao vây và tiến công thành Đại La - dinh lũy của quân xâm lược Nam Hán.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Dương Đình Nghệ (? - 937)

Dương Đình Nghệ có sách chép là Dương Diên Nghệ là là một trong những bộ tướng của Khúc Thừa Hạo. Ông hết lòng giúp họ Khúc chăm dân trị nước. Sau khi Khúc Hạo mất, ông tiếp tục làm bộ tướng cho Khúc Thừa Mỹ. Ông quê ở làng...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết