Diễn biễn lịch sử

Đông Kinh Nghĩa Thục lập ra từ tháng 3 năm 1907 do Lương Văn Can làm Thục trưởng và chấm dứt vào tháng 11 năm 1907) là một phong trào nhằm thực hiện cải cách xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 trong thời Pháp thuộc. Mục đích của phong trào là: khai trí cho dân, phương tiện được hoạch định: mở những lớp dạy học không lấy tiền (để đúng với cái tên là nghĩa thục) và tổ chức những cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 11 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
www.luongvancan.org
baonamdinh.com.vn
baonamdinh.com.vn
tamhoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *