Advertisement

Chi tiết Đông Kinh Nghĩa Thục .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Đông Kinh Nghĩa Thục (1907 - 1907)

Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục

Diễn biễn lịch sử

Đông Kinh Nghĩa Thục lập ra từ tháng 3 năm 1907 do Lương Văn Can làm Thục trưởng và chấm dứt vào tháng 11 năm 1907) là một phong trào nhằm thực hiện cải cách xã hội Việt Nam vào đầu thế kỷ 20 trong thời Pháp thuộc. Mục đích của phong trào là: khai trí cho dân, phương tiện được hoạch định: mở những lớp dạy học không lấy tiền (để đúng với cái tên là nghĩa thục) và tổ chức những cuộc diễn thuyết để trao đổi tư tưởng cùng cổ động trong dân chúng.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 11 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
www.luongvancan.org
baonamdinh.com.vn
baonamdinh.com.vn
tamhoc.com

Nhân vật liên quan

Lương Văn Can (1854 - 1927)

Lương Văn Can sinh năm 1854 tại làng Nhị Khê, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông (nay là xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội). Ông đã đỗ Cử nhân năm 21 tuổi được triều đình bổ làm Giáo thụ phủ Hoài Đức nhưng ông từ chối....

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_8
Advertisement