Diễn biễn lịch sử

Đông Dương Cộng sản Liên đoàn là một trong ba tổ chức cộng sản tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (2 tổ chức còn lại là Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng), được thành lập ngày 1-1-1930 địa bàn hoạt động chủ yếu ở các tỉnh Bắc Trung Kỳ. Như vậy tại Đông Dương có 3 tổ chức cách mạng cùng mang tính chất cộng sản song song tồn tại. Mặc dù có chung một mục tiêu cách mạng nhưng đã nảy sinh tình trạng giành ảnh hưởng trong quần chúng.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 12 nâng cao, NXB giáo dục Việt Nam.

vi.wikipedia.org
www.lichsuvietnam.vn
baotanglichsu.vn
tinhdoan.angiang.gov.vn
daitudien.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *