Advertisement

Chi tiết Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu (1401 )

Định quan chế và hình luật của nước Đại Ngu

Diễn biễn lịch sử

Năm 1401, Hồ Hán Thương "định quan chế về hình luật nước Đại Ngu". Nếu như pháp luật hình sự thời kỳ nhà Lý còn mang nhiều tính khoan dung, đến pháp luật hình sự thời kỳ nhà Trần đã mang tính nghiêm khắc hơn, thì đến thời kỳ nhà Hồ, để khôi phục kỷ cương và củng cố uy quyền của nhà nước phong kiến, chế tài hình sự được áp dụng đã mang tính chất hà khắc, nặng nề hơn các triều đại trước rất nhiều.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
luatvadoanhnhan.com
vi.wikipedia.org

Nhân vật liên quan

Hồ Quý Ly (1336 - 1407)

Tổ tiên Hồ Quý Ly là Hồ Hưng Dật vốn người Chiết Giang (Trung Quốc), sang làm Thái thú Diễn Châu và định cư ở hương Bào Đột, nay là xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hồ Liêm là đời cháu thứ 12 đã dời đến ở...

Hồ Hán Thương (? - 1407)

Hồ Hán Thương là con thứ của Hồ Quý Ly, em Hồ Nguyên Trừng, vua thứ hai và cũng là vua cuối cùng của nhà Hồ, cai trị nước Đại Ngu từ năm 1401 đến 1407. Ngày 12-5 năm Đinh Hợi (1407), Hồ Hán Thương cùng cha Hồ Quý Ly...

Hồ Nguyên Trừng (1374 - 1446)

Hồ Nguyên Trừng còn có tên là Lê Trừng là nhà kỹ thuật quân sự, là một công trình sư lỗi lạc, ông cũng là người phát minh ra phương pháp đúc súng "thần cơ". Hồ Nguyên Trừng là người huyện Vĩnh Phúc, lộ Thanh Hoa (nay thuộc tỉnh...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết