Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Đại hội quốc dân họp ở Tân Trào quyết định tổng khởi nghĩa trong cả nước (1945 – 1945)

Diễn biễn lịch sử

Đại hội diễn ra trong bối cảnh cao trào kháng Nhật cứu quốc đang diễn ra sôi sục từ Bắc chí Nam, tạo tiền đề mạnh mẽ cho cuộc Tổng khởi nghĩa giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do. Căn cứ vào tình hình đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ thị phải gấp rút triệu tập Đại hội đại biểu quốc dân để thành lập Chính phủ lâm thời cách mạng Việt Nam. Chiều ngày 16-8-1945, tại đình Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang), Đại hội đại biểu quốc dân (nay gọi là Quốc dân Đại hội Tân Trào) chính thức khai mạc.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
www.na.gov.vn
dangcongsan.vn
www.baodienbienphu.info.vn
ubmttq.hochiminhcity.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *