Advertisement

Chi tiết Cuộc xâm lược của nhà Minh 1406-1407 .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cuộc xâm lược của nhà Minh 1406-1407 (1406 - 1407)

Cuộc xâm lược của nhà Minh 1406-1407

Diễn biễn lịch sử

Tháng 11-1406, lấy cớ nhà Hồ cướp ngôi nhà Trần, nhà Minh đã huy động một lực lượng lớn gồm 20 vạn quân cùng với hàng chục vạn dân phu, do tướng Trương Phụ cầm đầu tiến vào nước ta.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org
vietnamdefence.com
www.bachkhoatrithuc.vn

Địa điểm liên quan

Thăng Long (1010 - 1831)

Thăng Long là kinh đô của nước Đại Việt thời Lý, Trần, Lê, Mạc, Lê Trung hưng. Năm 1010, tương truyền khi vua Lý Công Uẩn rời kinh đô từ Hoa Lư đến đất Đại La thì thấy rồng bay lên nên gọi tên kinh đô mới là Thăng Long,...

Nhân vật liên quan

Hồ Quý Ly (1336 - 1407)

Tổ tiên Hồ Quý Ly là Hồ Hưng Dật vốn người Chiết Giang (Trung Quốc), sang làm Thái thú Diễn Châu và định cư ở hương Bào Đột, nay là xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hồ Liêm là đời cháu thứ 12 đã dời đến ở...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết