Advertisement

Chi tiết Cuộc nổi dậy Lâm Sâm đời vua Thiệu Trị .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Cuộc nổi dậy Lâm Sâm đời vua Thiệu Trị (1841 - 1841)

Cuộc nổi dậy Lâm Sâm đời vua Thiệu Trị

Diễn biễn lịch sử

Cuộc nổi dậy của Lâm Sâm (1841) là một cuộc khởi binh chống lại nhà Nguyễn đời vua Thiệu Trị xảy ra ở phủ Lạc Hóa (ngày nay thuộc tỉnh Trà Vinh) do Lâm Sâm àm thủ lĩnh. Thời bấy giờ, vùng đất Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang là vùng đất ít được khai phá thời Nguyễn, người dân sở tại là người Khmer. Sáu đó, người Việt di dân vào lập ấp, mở rộng xóm làng. Nhiều tộc người cùng sinh sống cộng thêm chế độ cai trị hà khác của nhà Nguyễn dẫn đến mâu thuẫn sắc tộc, chống đối triều đình.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Nguyễn Công Trứ (1778 - 1858)

Nguyễn Công Trứ tên tục là Củng, tự là Tồn Chất, hiệu là Ngộ Trai, biệt hiệu là Hy Văn, sinh ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tuất, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 39, tức ngày 19 tháng 12 năm 1778; người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà...

Thiệu trị (1807 - 1847)

Hoàng đế Thiệu Trị là vị Hoàng đế thứ ba của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1841 đến 1847. Ông là con trưởng của vua Minh Mạng và Tá Thiên Nhân Hoàng hậu Hồ Thị Hoa, sinh ngày 11 tháng 5 năm Đinh Mão, tức 16 tháng 6 năm...

Nguyễn Tri Phương (1800 - 1873)

Nguyễn Tri Phương (1800-1873) là một đại danh thần thời nhà Nguyễn. Ông là vị Tổng chỉ huy quân đội triều đình Nguyễn chống lại quân Pháp xâm lược lần lượt ở các mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873)....

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_13
Advertisement