Advertisement

Chi tiết Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Hà Tiên .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Hà Tiên (1840 - 1847)

Bản đồ vùng Hà Âm (kênh Vĩnh Tế, núi Thâm Đăng, Chân Sum)-Kiri Vong (biên giới Việt Nam-Campuchia) năm 1901.

Diễn biễn lịch sử

Bất bình chính sai cai trị của nhà Nguyễn, giai đoạn từ năm 1840 đến năm 1847, ở tỉnh Hà Tiên (ngày nay là tỉnh Kiên Giang, Cà Mau và một phần tỉnh Bạc Liêu) nhiều cuộc nổi dậy lớn, nhỏ chống triều đình nổ ra. Cuộc chiến kéo dài dai dẵng, gây tổn thất lớn cho triều đình cũng như nhân dân. Đến năm 1847, sau khi Nặc Ông Đôn làm vua Chân Lạp, quan quân Việt ở Trấn Tây thành (tức Phnom Penh ngày nay) rút hết về An Giang, thì chiến sự ở Nam Bộ (trong đó có tỉnh Hà Tiên) mới được yên.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Kiên Giang

Kiên Giang là một tỉnh ven biển thuộc đồng bằng sông Cửu Long ở miền Nam Việt Nam, với phần lớn diện tích của tỉnh thuộc địa bàn tỉnh Rạch Giá trước đó. Tuy nhiên, cũng có thời kỳ toàn bộ diện tích tỉnh Kiên Giang ngày nay đều thuộc...

Bạc Liêu (1997 - ?)

Bạc Liêu là vùng đất trẻ, được hình thành chủ yếu do sự bồi lắng phù sa ở các cửa biển tạo nên. Bạc Liêu xưa kia nổi tiếng là đất ăn chơi với nhiều giai thoại về "công tử Bạc Liêu", bởi người dân xứ này có tư duy...

Cà Mau (1997 - ?)

Cà Mau là tỉnh ven biển ở cực nam của Việt Nam, nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Cà Mau là một vùng đất trẻ, mới được khai phá khoảng trên 300 năm. Vùng đất Cà Mau ngày xưa được Mạc Cửu dẫn người hoa đến khai...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết