Advertisement

Chi tiết Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Đá Vách Quảng Ngãi .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Đá Vách Quảng Ngãi (1803 - 1883)

Vua Gia Long  cho đắp trường lũy Bình Man (nay có tên là Trường Lũy Quảng Ngãi) trong cuộc chiến dai dẵng với nhân dân Đá Vách.

Diễn biễn lịch sử

Phong trào nổi dậy ở Đá Vách (1803 - 1883) là tên gọi một loạt nhiều cuộc nổi dậy của người dân tộc thiểu số ở khu vực Quảng Ngãi, Việt Nam. Phong trào kéo dài từ buổi đầu triều đại vua Gia Long đến suốt hơn nửa thế kỷ. Nguyên do chính sách cai trị của triều đình nhà Nguyễn, sưu cao thuế nặng, quan lại và địa chủ tham lam nhũng nhiều người dân và còn xúc phạm đến phong tục đời sống của đồng dân tộc thiểu số ở khu vực Đá Vách. Đây là cuộc chiến bền bỉ của nhân dân Đá Vách dưới thời nhà Nguyễn.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Quảng Ngãi

Quảng Ngãi là tỉnh ven biển, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi - Bình Định) và được Chính phủ chọn khu vực Dung Quất để xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt...

Nhân vật liên quan

Lê văn Duyệt (1763 - 1832)

Lê Văn Duyệt là một nhà chính trị, quân sự Việt Nam. Ông được biết đến khi tham gia phò tá chúa Nguyễn Ánh, trong cuộc chiến của Nguyễn Ánh với quân Tây Sơn. Sau khi chiến tranh kết thúc và Nhà Nguyễn được thành lập, ông trở thành...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết