Advertisement

Chi tiết Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Ba Xuyên .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Ba Xuyên (1841 - 1842)

Cuộc nổi dậy chống nhà Nguyễn ở Ba Xuyên

Diễn biễn lịch sử

Bất bình với chính sách "đồn điền" của triều Nguyễn, vì nó đã tạo ra cơ hội cho quan lại cùng địa chủ đổ xô đến Ba Xuyên, Lạc Hóa...chiếm đoạt ruộng đất. Bên cạnh đó, chủ trương nhằm thay đổi phong tục tập quán cùng việc cải cách tổ chức nông thôn của tộc người Khmer ở Nam Bộ, khiến họ mất quyền tự trị càng gây thêm căm phẫn. Bực dọc âm ỉ cho đến đầu năm 1841, thì tộc người Khmer ở Ba Xuyên (phủ Ba Xuyên thời bấy giờ ngày nay là tỉnh Sóc Trăng) nổi dậy chống đối triều đình. Cuộc nổi dậy Ba Xuyên do hai thủ lĩnh là Sơn Tốt và Trần Lâm cùng chỉ huy, khởi phát từ tháng 3 năm Tân Sửu (1841) đến khoảng đầu năm sau (1842) thì bị đánh tan. Thời điểm này, vua Thiệu Trị trị vì.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Sóc Trăng

Tỉnh Sóc Trăng nằm trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, giáp các tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Bạc Liêu và biển Đông....

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết