Chi tiết Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cuộc kháng chiến chống Triệu Đà (-184 - -179)

Những mũi tên đồng tìm thấy ở Thà̀nh Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội

Diễn biễn lịch sử

Cuộc chiến bại này làm cho đất nước ta rơi vào ách thống trị của phong kiến Trung Quốc hơn 1.000 năm, thường gọi là thời kỳ Bắc thuộc.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Cổ Loa

Cổ Loa là di tích lịch sử nổi tiếng, thuộc địa phận huyện Đông Anh cách trung tâm Hà Nội khoảng 17km về hướng Tây Bắc. Đây là thủ đô thứ 2 của Việt Nam sau Phong Châu (Phú Thọ). Vào cuối thời Hùng Vương, vua nước Thục tên Phán,...

Nhân vật liên quan

An Dương Vương

An Dương Vương tên thật là Thục Phán xưng vua năm 257 trước Công Nguyên, lập nên nước Âu Lạc, đóng đô ở thành Cổ Loa. Thời An Dương Vương (257 TCN - 207 TCN) là thời kỳ nối tiếp thời Hồng Bàng của 18 đời Vua Hùng....

Cao Lỗ (? - 179)

Cao Lỗ là một vị tướng tài thời An Dương Vương, tương truyền ông chính là người đã chế ra chiếc nỏ thần liên chấu, một phát bắn ra hàng trăm mũi tên. Cao Lỗ là một anh hùng sáng tạo văn hóa, là biểu tượng của trí tuệ,...

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết