Advertisement

Chi tiết Cuộc kháng chiến chống quân Lương của nước Vạn Xuân .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Cuộc kháng chiến chống quân Lương của nước Vạn Xuân (545 - 603)

Lý Nam Đế

Diễn biễn lịch sử

Năm 550, nhân bên nhà Lương có biến loạn, quân Lương phải rút đại quân về nước, Triệu Việt Vương tổ chức phản công lớn, quét sạch quân giặc, giải phóng hoàn toàn đất nước. Nước Vạn Xuân giữ được độc lập trên nửa thế kỷ nữa.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Hải Dương

Hải Dương là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, Việt Nam...

Nhân vật liên quan

Lý Nam Đế (503 - 548)

Lý Nam Đế là vị hoàng đế sáng lập nhà Tiền Lý và khai sinh nhà nước Vạn Xuân trong lịch sử Việt Nam, ông tên thật là Lý Bí (còn gọi là Lý Bôn), quê ở Thái Bình (mạn bắc Sơn tây). Tổ tiên của ông là người Trung...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết