Advertisement

Chi tiết Chiến tranh Việt Chiêm 1400-1407 .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Chiến tranh Việt Chiêm 1400-1407 (1400 - 1407)

Chiến tranh Việt Chiêm 1400-1407

Diễn biễn lịch sử

Từ cuối thế kỷ 14, Chiêm Thành dưới thời Chế Bồng Nga đã nhiều lần tấn công Đại Việt khiến nhà Trần phải bỏ kinh thành Thăng Long. Khi Chế Bồng Nga tử trận năm 1390, những cuộc tấn công từ phía nam mới lắng xuống. Các con Chế Bồng Nga là Chế Ma Nô Đà Nan và Chế Sơn Na bị tướng La Ngai giành ngôi, yếu thế phải chạy sang đầu hàng Đại Việt. Sau khi Hồ Quý Ly lên ngôi, lập ra nước Đại Ngu, nhà Hồ đã chủ trương đánh Chiêm Thành để mở rộng đất đai về phía nam.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Hồ Quý Ly (1336 - 1407)

Tổ tiên Hồ Quý Ly là Hồ Hưng Dật vốn người Chiết Giang (Trung Quốc), sang làm Thái thú Diễn Châu và định cư ở hương Bào Đột, nay là xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Hồ Liêm là đời cháu thứ 12 đã dời đến ở...

Hồ Hán Thương (? - 1407)

Hồ Hán Thương là con thứ của Hồ Quý Ly, em Hồ Nguyên Trừng, vua thứ hai và cũng là vua cuối cùng của nhà Hồ, cai trị nước Đại Ngu từ năm 1401 đến 1407. Ngày 12-5 năm Đinh Hợi (1407), Hồ Hán Thương cùng cha Hồ Quý Ly...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_6
Advertisement