Advertisement

Chi tiết Chiến tranh thế giới thứ nhất .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

Các nước tham chiến tại châu Âu

Diễn biễn lịch sử

Chiến tranh thế giới thứ nhất, còn được gọi là Đại chiến thế giới lần thứ nhất, Thế chiến thứ nhất hay Đệ nhất thế chiến, diễn ra từ tháng 8 năm 1914 đến tháng 11 năm 1918, là một trong những cuộc chiến tranh quyết liệt, quy mô to lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đây là cuộc chiến giữa phe Entente (chủ yếu là Anh, Pháp, Nga, Ý và sau đó là Hoa Kỳ, Brasil) và phe Liên Minh trung tâm(chủ yếu là Đức, Thổ Ottoman, Áo-Hung và Bulgaria), cuộc chiến tranh này có chiến trường chính bao trùm khắp châu Âu và ảnh hưởng ra toàn thế giới. Có hơn 70 triệu quân nhân được huy động ra trận tiền, trong số đó có 60 triệu người Âu châu, số người chết trên 20 triệu người với sức tàn phá và ảnh hưởng về vật chất tinh thần cho nhân loại rất sâu sắc và lâu dài.
Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_6
Advertisement