Diễn biễn lịch sử

Ngày 18.8.1965, trên đất Vạn Tường (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra trận đánh diệt Mỹ quy mô lớn đầu tiên của quân và dân miền Nam. Đây là trận đánh quy mô đầu tiên giữa quân đội Mỹ và Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam trên bộ.

Tài liệu tham khảo

qdnd.vn
baotintuc.vn
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *