Diễn biến lịch sử

Chiến dịch Trị – Thiên diễn ra từ ngày 30.3 đến 27.6.1972, là chiến dịch tiến công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) vào tuyến phòng thủ kiên cố của quân Việt Nam cộng hòa (VNCH)tại 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên nhằm tiêu diệt bộ phận lớn quân VNCH ở hướng chủ yếu của cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *