Advertisement

Chi tiết Chiến dịch Trị - Thiên .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Chiến dịch Trị - Thiên (1972 - 1972)

Bản đồ tấn công trong chiến dịch Trị - Thiên

Diễn biễn lịch sử

Chiến dịch Trị - Thiên diễn ra từ ngày 30.3 đến 27.6.1972, là chiến dịch tiến công của Quân giải phóng miền Nam Việt Nam (QGPMNVN) vào tuyến phòng thủ kiên cố của quân Việt Nam cộng hòa (VNCH)tại 2 tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên nhằm tiêu diệt bộ phận lớn quân VNCH ở hướng chủ yếu của cuộc tiến công chiến lược năm 1972.

Địa điểm liên quan

Quảng Trị

Quảng Trị là một tỉnh ven biển thuộc vùng Bắc Trung Bộ Việt Nam. Từ thời Hùng Vương - An Dương Vương, vùng Quảng Trị ngày nay được cho là thuộc lãnh địa bộ Việt Thường của Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc. Đầu thời Hán thuộc (từ năm...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết