Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Chiến dịch phòng ngự Quảng Trị (1972 – 1973)

Diễn biễn lịch sử

Diễn ra từ ngày 28.6.1972 đến ngày 31.1.1973, chiến dịch phòng ngự Quảng Trị là chiến dịch phòng ngự của quân giải phóng (QGP)miền Nam Việt Nam tại thị xã Quảng Trị (nay là tỉnh Quảng Trị) và vùng ven, đánh trả cuộc phản công của Quân đội Việt Nam Cộng hòa (VNCH) được không quân và hải quân Mĩ yểm trợ, bảo vệ vùng giải phóng Quảng Trị, phục vụ yêu cầu của đấu tranh chính trị ngoại giao tại Hội nghị Pari (1968 -1973).

Tài liệu tham khảo

lichsuvietnam.vn
dialinhnhankiet.wordpress.com
dohoang.vnweblogs.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *