Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Chiến dịch Nguyễn Huệ (1972 – 1973)

Diễn biễn lịch sử

Chiến dịch Nguyễn Huệ là chiến dịch quân sự do Quân Giải phóng Miền Nam (QGP) và Quân đội Nhân Dân Việt Nam (QĐNDVN) tiến hành năm 1972, trong Chiến tranh Việt Nam, tại miền Đông Nam Bộ. Đây là một trong ba chiến dịch chính của Chiến dịch Xuân Hè 1972 chống lại Quân lực Việt Nam Cộng hòa (QLVNCH).

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
qdnd.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *