Chiến dịch Đường 14-Phước Long

(13/12/1974 - 6/1/1975)
Diễn biến sự kiện


Chiến dịch đường 14-Phước Long là trận đụng độ quân sự lớn giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân lực Việt Nam Cộng hòa diễn ra trên địa bàn tỉnh Phước Long trong chiến tranh Việt Nam, kết quả là QĐNDVN chiến thắng và chiếm được Phước Long.

Trận Phước Long (từ đêm 13.12.1974 đến ngày 6. 1.1975) có ý nghĩa như một trận đánh trinh sát chiến lược, thử sức đối với hai bên cũng như thăm dò phản ứng của quốc tế, nhất là của Hoa Kỳ để mở đầu cho những diễn biến tiếp theo của Chiến dịch Mùa Xuân 1975 đưa đến sự sụp đổ của Quân lực Việt Nam Cộng hòa và chính quyền Việt Nam Cộng hòa.

Nhiệm vụ mở trận đánh tại Phước Long được Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam giao cho Quân đoàn 4 (Quân đội Nhân dân Việt Nam) do Thiếu tướng Hoàng Cầm làm tư lệnh. Đây cũng là trận đánh lớn đầu tiên của đơn vị này từ ngày thành lập (20.7.1974). Để chuẩn bị tác chiến tại khu vực Phước Long, Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 đã rút ra từ các sư đoàn và trung đoàn trực thuộc một lực lượng xung kích mạnh gồm có: sư đoàn 3, sư đoàn 7,Trung đoàn 429 đặc công, Trung đoàn công binh 25, Các đoàn hậu cần 210 và 235 (tương đương trung đoàn), Các đoàn hậu cần 210 và 235 (tương đương trung đoàn)... khoảng 14500 người. Phía VNCH có Khoảng 7.800 người, trong đó tại Phước Long: 5.400, tại Đồng Xoài: 1.300 và các cứ điểm còn lại:1100.

Kết quả, QĐNDVN giải phóng hoàn toàn tỉnh Phước Long và đường số 14 dài trên 100 km, hơn 50 vạn dân, loại khỏi vòng chiến đấu 1.160 lực lượng đối phương, 1.000 phòng vệ dân sự ra trình diện, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh, thu nhiều quân trang, phương tiện, thuốc men.

Phước Long là tỉnh đầu tiên được hoàn toàn giải phóng ở miền Nam. Chiến thắng Phước Long đánh dấu những biến đổi mới quan trọng trong so sánh lực lượng giữa hai phía từ sau Hiệp định Pari.

Địa điểm liên quan

Thị xã Phuớc Long

Tỉnh Bình Phuớc, Vùng Đông Nam Bộ

Phước Long là một thị xã thuộc tỉnh Bình Phước. Nằm ở khu vực miền Đông Nam Bộ. Thị xã Phước Long được thành lập theo Nghị quyết số 35 /NQ-CP ngày 11.8.2009 của Chính phủ. Theo Nghị quyết trên...

Tỉnh Phước Long

Phước Long là một tỉnh cũ ở miền Đông Nam Bộ Việt Nam. Phước Long được thành lập theo Sắc lệnh số 143-NV ngày 22 tháng 10 năm 1956 do Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa ký, chia Nam phần...

Nhân vật liên quan

Hoàng Cầm (30/4/1920 - 19/8/2013)

Hoàng Cầm là một tướng lĩnh quân sự cao cấp của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia các cuộc Chiến tranh Đông Dương (1945-1954), Chiến tranh Việt Nam (1954-1975) và Chiến tranh biên giới Tây Nam. Ông...

Tài liệu tham khảo

Nhân quả trong cuộc sống - The Law Of Cause and Effect


Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung

Đang cập nhật...