Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Chiến dịch Biên giới (1950 – 1950)

Diễn biễn lịch sử

Tháng 6-1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. Ngày 7-7, Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh về chiến dịch Biên giới Cao-Bắc-Lạng. Mục đích: tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở đường giao thông nối liền với các nước XHCN, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

Tài liệu tham khảo

www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
dangcongsan.vn
co_id=30684&cn_id=420215
www.youtube.com
www.vnmilitaryhistory.net
tulieu.violet.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *