Advertisement

Chi tiết Chiến dịch Biên giới .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Chiến dịch Biên giới (1950 - 1950)

Lược đồ chiến dịch Biên giới thu- đông 1950

Diễn biễn lịch sử

Tháng 6-1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới. Ngày 7-7, Bộ Tổng tư lệnh ra mệnh lệnh về chiến dịch Biên giới Cao-Bắc-Lạng. Mục đích: tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng một phần biên giới, mở đường giao thông nối liền với các nước XHCN, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc.

Nhân vật liên quan

Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013)

Võ Nguyên Giáp còn được gọi là tướng Giáp hoặc anh Văn, là một nhà chỉ huy quân sự và chính trị gia Việt Nam. Ông là Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, ông là người chỉ huy đầu tiên Quân đội...

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_14
Advertisement