Chi tiết Chiến dịch Bắc Tây Nguyên .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Chiến dịch Bắc Tây Nguyên (1954 - 1954)

Bộ Chỉ huy chiến dịch họp thảo luận kế hoạch Bắc Tây Nguyên, 1954

Diễn biễn lịch sử

Từ Hè - Thu năm 1953, Nava (Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương) liên tiếp mở những cuộc hành quân càn quét dữ dội trong các vùng quân Pháp chiếm đóng như ở Bắc Bộ, Bình Trị Thiên và Nam Bộ. Chúng cho quân nhảy dù xuống hậu phương của ta, tập kích ở Lạng Sơn, rút lực lượng ở Nà Sản về tập trung ở đồng bằng Bắc Bộ. Trước tình hình đó, cuối tháng 9 năm 1953, tại căn cứ Việt Bắc, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp bàn kế hoạch quân sự Đông - Xuân 1953 - 1954.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Tây Nguyên

Vùng Tây Nguyên, một thời gọi là Cao nguyên Trung phần Việt Nam là khu vực cao nguyên bao gồm 5 tỉnh, xếp theo thứ tự vị trí địa lý từ bắc xuống nam gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng, với diện tích tự...

Nhân vật liên quan

Nguyễn Chánh (1914 - 1957)

Nguyễn Chánh, còn gọi là Chí Thuần là một vị tướng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã có đóng góp lớn với cách mạng Việt Nam và kháng chiến chống Pháp. Ông được Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhắc đến như một vị tướng tài năng. Ông sinh...

Nguyễn Bá Phát (1921 - 1993)

Thiếu tướng Nguyễn Bá Phát là một tướng lĩnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân. Ông sinh tại làng Trung Sơn, huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)....

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết