Advertisement

Chi tiết Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" (1972 - 1972)

Siêu pháo đài bay B52 của quân đội Mỹ

Diễn biễn lịch sử

Ngày 17.12.1972, Mỹ mở cuộc tiến công bằng không quân vào Hà Nội và Hải Phòng, Chiến dịch mang tên Linebacker II hay còn là chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không". Trong 12 ngày đêm, từ 18.12 đến 29.12.1972, toàn bộ lực lượng 200 máy bay B52 của Mỹ ở Thái Bình Dương và Đông Nam Á đã không kích Hà Nội gây nên những thiệt hại nặng nề.

Tài liệu tham khảo

Địa điểm liên quan

Hà Nội

Dải đất nay là Hà Nội có dân cư từ vài ngàn năm trước nhưng cái tên gọi Hà Nội thì chỉ có từ năm 1831. Từ năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô ra thành Đại La, đổi gọi thành này là kinh đô Thăng Long. Kinh đô...

Advertisement

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết