Advertisement

Chi tiết Binh biến Đô Lương .

Hiển thị thông tin của Sự kiện Lịch sử.

Binh biến Đô Lương (1941 - 1941)

Nơi đóng quân của Đội Cung tại Chợ Rạng, Thanh Chương, Nghệ An

Diễn biễn lịch sử

Năm 1941, Đội Cung cùng với 50 anh em binh lính Đô Lương nổi dậy đánh chiếm các đồn Chợ Rạng, Đô Lương, rồi tiến về Vinh định phối hợp với binh lính ở đây với mục đích chiếm trại Giám binh thành Nghệ An và sau đó phát triển ra các nơi khác. Cuộc binh biến Đô Lương đã nêu cao tinh thần bất khuất của nhân dân Việt Nam, đã giáng một đòn phủ đầu vào chính quyền đô hộ Pháp.

Tài liệu tham khảo

Nhân vật liên quan

Đội Cung (1903 - 1941)

Đội Cung hay Nguyễn Văn Cung là một thủ lĩnh của cuộc binh biến của Đô Lương ngày ngày 13 tháng 1 năm 1941 tại Nghệ An, chống lại thực dân Pháp. Ông quê ở xã Đông Thọ, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa (nay thuộc thành phố Thanh Hóa)....

Advertisement
Tranh luật nhân quả trong cuộc sống tranh_nhan_qua_8
Advertisement