Diễn biến lịch sử

Năm 1230, Trần Thái Tông ban hành bộ Quốc triều thông chế gồm 20 quyển, quy định về tổ chức chính quyền. Sau đó qua vài lần sửa chữa bổ sung lại ban hành bộ Quốc triều hình luật. Bộ luật này là do Nguyễn Trung Ngạn và Trương Hán Siêu biên soạn. Nhà Trần đặt cơ quan thẩm hình viện để xét xử việc kiện cáo. Vua Trần để chuông lớn ở thềm điện Long Trì cho dân đền kêu oan khi cần. Sự tách biệt giữa vua, quan và dân chúng chưa thực sự sâu sắc.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.

vi.wikipedia.org

www.quan8.hochiminhcity.gov.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *