Trần Nhân Tông (1258 – 1308)

Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Nhân Tông

1258 Trần Nhân Tông được sinh ra
1288 30 tuổi Chiến Thắng Bạch Đằng năm 1288
1308 50 tuổi Trần Nhân Tông mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Nhân Tông

Trần Nhân Tông tên thật là Trần Khâm là vị vua thứ ba của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Ông là con trai trưởng của vua Trần Thánh Tông với Nguyên Thánh Thiên Cảm hoàng thái hậu Trần thị Thiều, sinh ngày 11 tháng 11 âm lịch năm Mậu Ngọ(1258). Ông lên ngôi nǎm 21 tuổi (1279). Ông làm vua 14 nǎm đến 35 tuổi thì nhường ngôi cho con là Anh Tông để làm Thượng hoàng. Ông được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh nhất trong lịch sử Việt Nam.
Với tài cai trị xuất sắc, Trần Nhân Tông đã đưa đất nước Đại Việt đạt đến sự phát triển đỉnh cao trong lịch sử. Ông cũng có vai trò lãnh đạo quan trọng trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Nguyên – Mông lần thứ 2 và thứ 3.

Sau khi nhường ngôi cho con trai là Trần Anh Tông, ông đã xuất gia tu hành và lập nên Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử – trường phái Phật giáo đặc sắc của Việt Nam. Ông là tổ thứ nhất của dòng Thiền này, về sau vua được nhân dân cung kính gọi là Phật Hoàng.

Ông qua đời ngày 3 tháng 11 âm lịch năm Mậu Thân (tức 16 tháng 12 năm 1308), được an táng ở lăng Quy Đức, phủ Long Hưng.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
vinhanonline.com
www.sangdaotrongdoi.vn
consonkiepbac.org.vn
yeusuviet.wordpress.com
trannhantongprize.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *