Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Trần Anh Tông

1276: Trần Anh Tông được sinh ra

1320 – 44 tuổi – Trần Anh Tông mất

Thân thế và sự nghiệp của Trần Anh Tông

Trần Anh Tông tên thật là Trần Thuyên, ông là vị vua thứ tư của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam. Trần Thuyên là con trưởng của Nhân Tông, mẹ là Bảo Thánh hoàng hậu, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1276, được lập ngay làm Đông cung thái tử. Ông lên ngôi ngày rằm tháng 4 năm Quý Tỵ (1293) đổi niên hiệu Hưng Long, ở ngôi 21 năm (1293 – 1314) và làm Thái thượng hoàng 6 năm.

Thời Trần Anh Tông làm vua là thời vua hiền, tôi trung, phép tắc nghiêm trang, thưởng phạt phân minh, chính trị không có điều gì hồ đồ. Việc học hành mở mang rộng rãi, cho nên những người có tài văn học như Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Trung Ngạn đều được thi đỗ, ra làm quan giúp việc triều đình. Đây cũng là một thời kì thịnh trị của nhà Trần.

Trần Anh Tông là người đã bãi bỏ một số tục lệ như lấy chàm vẽ rồng vào đùi vua hay tục lệ hôn nhân nội tộc của nhà Trần đã tồn tại nhằm để duy trì kín nòi giống dòng tộc nhà Trần. Ông là người đã gả công chúa Huyền Trân cho Chiêm Thành vì mục đích ngoại giao.

Ông mất năm 1320, hưởng dương 44 tuổi, ông được an táng Thái lăng ở Yên Sinh.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org

vinhanonline.com

vietsciences.free.fr

thuongchieu.net

baodanang.vn

www.lichsuvietnam.vn

quehuongonline.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *