Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Ngô Xương Ngập

943 – ? Dương Tam Kha cướp ngôi Ngô Xương Ngập

950 – ? Ngô Xương Văn đánh lại Dương Tam Kha

954 Ngô Xương Ngập mất

Thân thế và sự nghiệp của Ngô Xương Ngập

Là vị vua thời Hậu Ngô Vương trị vì từ năm 951 đến năm 954, Ngô Xương Ngập là con trưởng của Ngô Quyền. Ông đã từng tham gia vào trận đánh thành Đại La diệt Kiều Công Tiễn và dự trận Bạch Đằng.

Năm 944, Ngô Quyền mất, uỷ thác Ngô Xương Ngập cho anh vợ là Dương Tam Kha. Nhưng Tam Kha cướp quyền, khiến Xương Ngập phải bỏ trốn, Xương Văn thì bị Tam Kha giữ làm con nuôi.

Ngô Xương Ngập trốn tại làng Trà Hương, nhờ cựu thần Phạm Lệnh Công nuôi giấu. Nhiều lần Tam Kha sai người đến bắt, đều nhờ Phạm Lệnh Công che chở tận tình. Ở đây Ngô Xương Ngập đã lấy vợ và sinh con là Ngô Xương Xí.

Sau khi Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha lấy lại ngôi vua, Ngô Xương Ngập đã được đón về làm vua cùng em trai mình. Ông cũng lên làm vua hiệu là Thiên Sách Vương.

Ngô Xương Ngập chuyên quyền, không cho Ngô Xương Văn tham gia chính sự. Ông còn định trừ Ngô Xương Văn để một mình làm vua, nhưng năm 954, ông lâm bệnh mất, làm vua được 4 năm.

Hiện nay ở Quang Đàm, An Hải, Hải Phòng có một đền thờ ông.

Tài liệu tham khảo

Lịch sử 7, NXB giáo dục Việt Nam.
vi.wikipedia.org

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *