Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Đồng Khánh

1864 – Đồng Khánh được sinh ra

1889 – 25 tuổi – Đồng Khánh mất

Thân thế và sự nghiệp của Đồng Khánh

Vua Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, là vua thứ 9 triều Nguyễn. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý (19-2-1864), và là anh khác mẹ của vua Kiến Phước và Hàm Nghi. Năm 1865 lúc được 2 tuổi, Ưng Thị được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc, dạy bảo.
Sau binh biến năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra Tân Sở, triều đình Huế thương lượng với Pháp đưa Ưng Đường lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh.

Đồng Khánh là ông vua đầu tiên của triều Nguyễn do người Pháp đặt lên ngôi nên rất trung thanh với thực dân Pháp. Văn thân sĩ phu và nhân dân cả nước kịch liệt phản đối. Chuyến đi của ông ra các tỉnh phía Bắc do Pháp tổ chức để “hiểu dụ” dân chúng đã thất bại thảm hại, mới ra tới Quảng Trị đã phải quay lại Huế do nghĩa quân hoạt động mạnh trên đường đi.

Ở ngôi được 3 năm, vua Đồng Khánh bệnh và mất vào ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tí (28-1-1889) lúc được 25 tuổi.

Sau khi mất, bài vị vua Đồng Khánh được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu là Cảnh Tông Thuần Hoàng đế. Con trai vua Dục Đức lên ngôi, tức vua Thành Thái. Vua Đồng Khánh có 10 người con (6 trai, 4 gái).

Tài liệu tham khảo

Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh, 1999, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Hà Nội, NXB Giáo Dục, Tr. 140.
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
maxreading.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *