Vua
Đồng Khánh (1864 - 1889)Cuộc đời và sự kiện liên quan Vua Đồng Khánh

1864 Đồng Khánh sinh ra tại Thành Phố Huế
1889 25 tuổi Đồng Khánh qua đời

Thân thế và sự nghiệp Vua Đồng Khánh

Vua Đồng Khánh tên là Nguyễn Phúc Ưng Thị, là vua thứ 9 triều Nguyễn. Ông là con trưởng của Kiên Thái Vương Nguyễn Phúc Hồng Cai và bà Bùi Thị Thanh, sinh ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý (19-2-1864), và là anh khác mẹ của vua Kiến Phước và Hàm Nghi. Năm 1865 lúc được 2 tuổi, Ưng Thị được vua Tự Đức nhận làm con nuôi và giao cho bà Thiện Phi Nguyễn Thị Cẩm chăm sóc, dạy bảo.

Sau binh biến năm 1885, vua Hàm Nghi bỏ ngai vàng ra Tân Sở, triều đình Huế thương lượng với Pháp đưa Ưng Đường lên ngôi, đặt niên hiệu là Đồng Khánh.

Đồng Khánh là ông vua đầu tiên của triều Nguyễn do người Pháp đặt lên ngôi nên rất trung thanh với thực dân Pháp. Văn thân sĩ phu và nhân dân cả nước kịch liệt phản đối. Chuyến đi của ông ra các tỉnh phía Bắc do Pháp tổ chức để “hiểu dụ” dân chúng đã thất bại thảm hại, mới ra tới Quảng Trị đã phải quay lại Huế do nghĩa quân hoạt động mạnh trên đường đi.

Ở ngôi được 3 năm, vua Đồng Khánh bệnh và mất vào ngày 27 tháng 12 năm Mậu Tí (28-1-1889) lúc được 25 tuổi.

Sau khi mất, bài vị vua Đồng Khánh được đưa vào thờ trong Thế Miếu và có Miếu hiệu là Cảnh Tông Thuần Hoàng đế. Con trai vua Dục Đức lên ngôi, tức vua Thành Thái.

Vua Đồng Khánh có 10 người con (6 trai, 4 gái).


Tài liệu tham khảo

Đinh Xuân Lâm, Trương Hữu Quýnh, 1999, Từ điển nhân vật lịch sử Việt Nam, Hà Nội, NXB Giáo Dục, Tr. 140.
www.lichsuvietnam.vn
vi.wikipedia.org
maxreading.com


Xin hãy Đăng nhập để có thể đóng góp / báo thiếu nội dung


Nhân vật cùng thời kỳ với Đồng KhánhĐang cập nhật...