Cuộc đời và sự kiện lịch sử liên quan đến Võ Văn Tần

1894 Võ Văn Tần được sinh ra

6/11/1939 – 8/11/1939 45 tuổi Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương

1941 47 tuổi Võ Văn Tần mất

Thân thế và sự nghiệp của Võ Văn Tần

Võ Văn Tần sinh năm Giáp Ngọ (1894) tại làng Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Lúc trẻ, Võ Văn Tần theo học chữ Hán, sau đó thấy chữ Hán ít thông dụng, nên tiếp tục học chữ quốc ngữ. Vào đời, Võ Văn Tần làm thầy giáo làng dạy chữ Hán, ông có dịp hiểu sâu sắc đời sống cơ cực của nông dân. Làm “thầy đồ” không đủ sống, Võ Văn Tần xuống Sài Gòn làm nghề kéo xe. Ở đây có dịp tìm hiểu thêm cảnh sống khốn cùng của người lao động. Ông nuôi chí căm thù bè lũ xâm lược và tay sai.

Võ Văn Tần tham gia hoạt động yêu nước trong tổ chức của Nguyễn An Ninh, sau chuyển sang tổ chức Đảng Cộng sản (1929). Ông là bí thư Huyện uỷ đầu tiên huyện Đức Hoà (1930), trực tiếp tổ chức cuộc đấu tranh của nông dân ở Đức Hoà ngày 4 tháng 6 năm 1930, bị thực dân Pháp kết án tử hình vắng mặt. Năm 1931, ông là Bí thư Tỉnh uỷ Chợ Lớn, năm 1932, ông là bí thư Tỉnh ủy Gia Định.

Từ 1936, Võ Văn Tần tổ chức lãnh đạo phong trào đấu tranh dân chủ ở Sài Gòn và các tỉnh Nam Kỳ. Năm 1937 – 1940, ông là bí thư Xứ uỷ Nam Kỳ, uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tháng 11 năm 1939, ông tham dự Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp ở Bà Điểm, Hóc Môn. Ông bị thực dân Pháp bắt vào tháng 7 năm 1940 và sau bị xử bắn tại Hóc Môn ngày 28 tháng 8 năm 1941.

Tài liệu tham khảo

vi.wikipedia.org
www.bachkhoatrithuc.vn
trianlietsi.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *